AleXa

AleXa

Tour dates

Upcoming parties with AleXa

Past parties with AleXa

1 April: AleXa - Girls Gone Vogue Tour @ 170 Russell, Melbourne, Australia

29 March: AleXa @ The Metro Theatre, Sydney, Australia