Alok Vaid-Menon

Alok Vaid-Menon

Tour dates

Upcoming parties with Alok Vaid-Menon

Past parties with Alok Vaid-Menon

22 September: Alok Vaid-Menon @ Alex Theatre, Melbourne, Australia

22 September: Alok Vaid-Menon @ Alex Theatre, Melbourne, Australia

21 September: Alok Vaid-Menon @ Astor Theatre, Perth, Australia

20 September: Alok Vaid-Menon @ The Princess Theatre, Brisbane, Australia

19 September: Alok Vaid-Menon @ The Factory Theatre, Sydney, Australia