Amelia Farrugia

Amelia Farrugia

Tour dates

Upcoming parties with Amelia Farrugia

Past parties with Amelia Farrugia

25 April: The Salon Series by The Langham with Amelia Farrugia @ The Langham, Sydney, Australia

23 April: The Salon Series by The Langham with Amelia Farrugia @ The Langham, Sydney, Australia