Australia

Australia

Tour dates

Upcoming parties with Australia

Wednesday: Perth Test - Australia v West Indies (Day 1) @ Optus Stadium, Perth, Australia

Thursday: Perth Test - Australia v West Indies (Day 2) @ Optus Stadium, Perth, Australia

Friday: Perth Test - Australia v West Indies (Day 3) @ Optus Stadium, Perth, Australia

Saturday: Perth Test - Australia v West Indies (Day 4) @ Optus Stadium, Perth, Australia

10 December: Australia v West Indies @ Adelaide Oval, Adelaide, Australia

Past parties with Australia

9 October: Dettol T20 International - Australia v England @ Optus Stadium, Perth, Australia